Sprzedaż
Sprzedaż to proces w ramach kontaktu z klientem, podczas którego – dla sukcesu sprzedażowego - nie wystarczą jedynie wyuczone techniki.

Istotnym elementem jest korzystanie z umiejętności interpersonalnych, które umożliwią nawiązanie kontaktu z różnymi typami klentów, zrozumienie ich, jak również dostarczenie tego, czego oczekują – na miarę potrzeb.

Większość z nas nie lubi gdy się nam sprzedaje. Z drugiej strony, czyż nie lubimy kupować?

Moduły sprzedażowe BBK przeprowadzają uczestników szkolenia przez proces, ukazując zarówno sposoby komunikowania z poszczególnymi typami osób jak również umożliwiają przećwiczenie nowoczesnych technik sprzedaży, ujętych w konkretnych narzędziach.

Budujemy programy kładąc nacisk na różne aspekty kontaktu z klientem. Wśród modułów mogą się znaleźć:

Aspekt sprzedaży:
 • Planowanie wizyty u klienta
 • Prospecting – gdzie jest mój klient
 • Elementy autoprezentacji
 • Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży
 • Etapy prowadzenia rozmowy handlowej
 • Trudny klient oraz techniki radzenia sobie z obiekcjami kllientów
 • Finalizacja sprzedaży
 • Sprzedaż poszczególnym typom klientów
 • Negocjowanie podczas spotkań sprzedażowych (strategie i pojęcia negocjacyjnie, etapy negocjacji, język perswazji)
Aspekt obsługi klientów
 • Postawa pro-kliencka
 • Budowanie wzajemnego zaufania w relacjach z klientem
 • Znaczenie komunikacji w obsłudze klienta
 • Zbieranie i skuteczne wykorzystywanie właściwych informacji
 • Techniki wywierania wpływu
 • Typologia klientów
 • Obsługa reklamacji
 • Radzenie sobie z klientami w trudnych sytuacjach