Rozwój osobisty
Komunikacja interpersonalna
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Pozyskiwanie informacji w grupie oraz sposoby skutecznego argumentowania
 • Dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości
 • Komunikacja asertywna
 • „Trudni” rozmówcy
 • Komunikacja w zespole
 • Komunikacja w konflikcie
Asertywność i radzenie sobie ze stresem
 • Inteligencja emocjonalna, czyli o emocjach w naszym życiu
 • "Zarządzanie emocjami"
 • Pozytywny wymiar stresu
 • Analiza transakcyjna
 • Asertywność
 • Obrona przed manipulacją
 • Oddechowe i progresywne techniki relaksacyjne
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
Wystapienia publiczne
 • Psychologia przemawiania
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Model Perswazyjnej Autoprezentacji, czyli jak mówić, aby przekonać audytorium
 • Budowanie kreatywnej i efektywnej prezentacji
 • Radzenie sobie ze stresem i pokonywanie tremy
 • Wizerunek prelegenta
 • Warsztat i indywidualne prezentacje nagrywane kamerą video oraz sesje feedbackowe
Budowanie wizerunku biznesowego
 • Psychologiczne znaczenie dobrego wizerunku
 • Image biznesowy
 • Indywidualny styl w biznesie- dobór stroju i dodatków do okazji, sylwetki, trendów
 • Wizaż
 • Profesjonalna Autoprezentacja
 • Nadawanie spójnych komunikatów
 • Aura profesjonalizmu i savoire-vivre
Kreatywność w życiu osobistym i zawodowym
 • Czym jest kreatywność, kryteria i etapy generowania rozwiązań
 • Identyfikacja barier w mysleniu kreatywnym (pułapki myślenia logicznego, fiksacje, schematy i milczące założenia)
 • Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązań
 • Budowanie map myśli i prowadzenie burzy mózgów
 • De Bono vs Walt Disney
 • Prowadzenie oceny pomysłów (odwrócona burza mózgów, burza celów, technika zamku)
 • Warsztaty twórczego myślenia
Współpraca w zespole
 • Komunikacja wewnątrz i międzydziałowa
 • Fazy życia zespołu, formowanie się efektywnych zespołów
 • Rola lidera w efektywnych zespołach
 • Wspólne podejmowanie decyzji
 • Kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole
 • Deklaracja potencjału czyli świadome budowanie silnych zespołów